O soutěži

Srdečně vás opět zveme k účasti na tradiční žákovské vědomostní soutěži s názvem ŽIRAFA, s více než desetiletou tradicí. Letos se bude soutěžit v těchto kategoriích:

1.    fyzika
2.    zeměpis
3.    dějepis
4.    kulturně-všeobecný přehled

Náplň otázek bude obsahově pokrývat látku odpovídající 7. až 9. třídě základní školy, soutěž je tedy určena jak základním školám, tak nižším stupňům víceletých gymnázií.
Soutěž je již tradičně připravována Turistickým informačním centrem města Brna, p.o, ve spolupráci s brněnskými vysokými školami. Letos je vědeckým garantem soutěže Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Soutěž bude probíhat 10. listopadu 2016 v prostorách Staré radnice, Radnická ul. 10, Brno.

Přihlašovat se lze formou vyplnění přihlášky do 4. listopadu 2016.
Z kapacitních důvodů se do soutěže může zapojit nejvýše 25 týmů.